Ny kapitalpensionsordning kan med fordel afløse tidligere ordning.

Som erstatning for den nuværende kapitalpension med fradragsret, vil det i år 2013 være muligt at oprette en ny pensionsordning, hvor der årligt uden fradrag kan indbetales op til 27.500 kroner.

Omvendt skal der ikke betales afgifter og skat af rettidige udbetalinger fra denne ordning. Gevinsten ved denne nye ordning er, at der kun skal betales 15,3 procent i skat af det afkast, som ordningen i løbet af årene giver.

Der kan også ske overflytning af indestående på en nuværende eksisterende kapitalpensionsordning til den nye ordning. Dette har dog nogle afgiftsmæssige konsekvenser, men indebærer også mulighed for at opnå rabat, hvis overførsel sker i indkomståret 2013.

Rabat ved overflytning i 2013

Prisen for at overføre sit indestående er en 40 procent afgift af ordningens værdi på overførselstidspunktet. Denne afgift skulle under alle omstændigheder have afregnet vedrørende den “gamle” ordning når denne engang skulle udbetales.

Men hvis man overfører sit indestående i 2013, vil man opnå en rabat på 2,7 procent på afgiften og skal så kun betale 37,3 procent.

Også rabat ved udbetaling af “gamle” ordninger der retmæssigt udbetales i 2013

Nuværende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der i 2013 kan udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, pålægges også kun en afgift på 37,3 procent i stedet for 40 procent.

Så er man i besiddelse af en kapitalpensionsordning som man allerede i 2012 er berettiget til at få udbetalt, er det faktisk en fordel at vente med udbetalingen til 2013 da der så kan indhentes 2,7 procent i rabat på udbetalingen.

På en udbetaling på 500.000 kr. betyder dette 13.500 kr. mere udbetalt i 2013 hvis man udskyder udbetalingen fra 2012 til 2013.