Nyttig viden om COVID-19

Her kan læses mere om hvilke muligheder der er for tilskudsordninger i forbindelse med COVID-19/Coronavirus. https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed

Skattefradrag for kapitalpension afskaffes

Ny kapitalpensionsordning kan med fordel afløse tidligere ordning.Som erstatning for den nuværende kapitalpension med fradragsret, vil det i år 2013 være muligt at oprette en ny pensionsordning, hvor der årligt uden fradrag kan indbetales op til 27.500 kroner.Omvendt...

NY SKATTEREFORM

Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform.Vi videreformidler nogle af de vigtigste skattemæssige ændringer i særnummer af RevisorInformerer. Download PDF

En verden af forandring

Vi arbejder professioneltNordkyst Revision I/S arbejder professionelt med de fleste områder inden for regnskab, skat, revision og en række relaterede områder. Vi har fingeren på pulsen, når det gælder aktuelle nyheder, regler og satser m.m. inden for vores område. Der...